İPLİK NEDİR
İplik nedir?
Çekim işlemi uygulanmış, istenilen ölçülere getirilmiş, isteğe bağlı büküm ve kat verilmiş, kullanıma hazır biçimde işlenmiş lif topluluğuna iplik denir.
İpliğin sınıflandırılması;
♦ Hammaddelerine göre (doğal, pamuk, yün, sentetik, poliester, akrilik vb.)
♦ Yapılarına göre (fantezi, puntalı, katlı, krep, vb.)
♦ Kullanım yerlerine göre (dikiş ipliği, örme iplik, dokuma vb.)
İpliğin numaralandırılması;
İplikçilikte numaranın belirlenmesi, yapılan ipliğin kalitesinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Numaralandırma iki şekilde yapılır;
a.Uzunluk Numaralandırması: Belirli bir ağırlığa düşen uzunluk miktarı ile numaralandırma Nm, Ne…
b.Ağırlık Numaralandırması: Belirli bir uzunluğa düşen ağırlık miktarı ile numaralandırmadır denye, tex.
Metrik Numara Sistemi (Nm): Bu sistem yün ve yün tipi liflerden üretilen ipliklerin numaralandırılmasında kullanıldığı gibi,işlem kolaylığı nedeniyle tüm ipliklerin dönüşüm formüllerine de yardımcı bir numaralandırmadır. Bir gram ağırlığındaki ipliğin kaç metre olduğunun ifadesidir. Örneğin; toplam ağırlığı 1 gram olan iplik 30 metre geliyor ise bunun numarası Nm 30 olarak ifade edilir.
İngiliz Pamuk İpliği Sistemi: Pamuk ipliklerinin numaralandırılmasında kullanılır. 1 libre iplikteki 840 yardaların sayısıdır. Diğer İngiliz sistemlerinde bu uzunluk değişiklik gösterir. Örneğin; İngiliz keten, kenevirde kabul edilen uzunluk 300 Yarda iken, Kamgarnda 560 yardadır.
Uluslararası Ağırlık Sistemi (Tex) : Uluslararası sistemdir. Her türlü iplik için kullanılabilir.
1000 m iplik, 50 gr ise= 50 Tex olur.
Denye Sistemi (den) : Filament ipliklerin ve liflerin numaralandırılmasında kullanılır. 9000 metre iplikteki gramların sayısını belirtir.
9000 m. İplik, 200 gr ise= 200 denye olur.
Ve bu numara sistemlerini birbirlerine dönüştürmek için şu formüller kullanılır;
Nm=Ne x 1.69,
Ne=Nm x 0.59,
Tex=1000/Nm,
Nm=1000/Tex.
İplik Üretimi,
İplik üretimi pamuk, yün gibi doğal elyafların ve poliester, viskon, akrilik gibi yapay elyafların çeşitli aşamalar ile açılıp, temizlenip, karıştırılıp, tülbent ve şerit haline getirilmesi, istenilen numarada eğrilip bobinlenmesi işlemidir. Ring iplikçilik bu işlemi daha fazla sayıda proses ile yaparken, open-end ve hava jetli eğirmecilik daha az sayıda proses ile bu işlemi yapmaktadır.
Doğal veya sentetik elyaflardan elde edilen iplikler ise dokuma, örme sektörlerinde kullanılmadan önce boyama, büküm, katlama, aktarma, puntalama gibi aşamalardan geçer. Bu noktada da firmamız makine hattı devreye girmektedir.